Házirend

1. A Magyar Mozgókép Fesztivál (rendezvény) látogatója a rendezvény területén való tartózkodás során köteles a jelen házirendben („Házirend”) foglaltakat betartani. A rendezvény területére történő belépéssel, illetve az ott tartózkodással elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Házirend feltételeit.

 

2. A Házirend valamennyi látogató által megismerhető módon, jól láthatóan kifüggesztésre kerül, és továbbá a rendezvény honlapján is elérhető:  https://mozgokepfesztival.hu

 

3. A szervezők a rendezvény és a vetítések vonatkozásában fenntartják a programváltoztatás jogát, különösen, de nem kizárólagosan a hatályos járványügyi rendelkezésekre és az ehhez kapcsolódó esetleges korlátozásokra.  

 

4. Minden rendezvény ingyenesen látogatható, azonban előzetes regisztrációhoz kötött és minden vetítésnél érkezési sorrendben történik – a hatályos járványügyi szabályoknak megfelelően - a nézőtér feltöltése. Minden rendezvény kizárólag védettségi igazolvánnyal rendelkező személyek által látogatható. Az oltási igazolvány bemutatása a belépéskor kötelező. 16 éven aluliaknak nem kötelező a védettségi igazolvány.

 

5. 18 éven aluliakat nem áll módunkban kiszolgálni alkoholtartalmú itallal.  

 

6. A vetítések helyszínein csak és kizárólag a helyszínen létesített vendéglátóipari egységekben vásárolt éltelek és italok – ide nem értve víz - fogyaszthatók.

 

7. A vetítéseket 3 év alatti gyermekek szülői felügyelettel sem látogathatják. Kivételt képeznek ez alól a rendezvény gyermekprogramjai.

 

8. Azon személyeket, akik a vetítéseket vagy a vendégeket nem megfelelő viselkedéssel (pl. hangoskodás, agresszív viselkedés), illetve bármilyen egyéb módon (rendezetlen, piszkos vagy hiányos ruházat, ittas vagy egyéb bódult állapot, hangoskodás, rendbontás, kéregetés stb.) megzavarják, a rendezvény munkatársai az épület/moziterem/szabadtéri helyszín azonnali elhagyására szólíthatják fel. Amennyiben a rendzavaró személy a felszólítás ellenére sem viselkedik a Házirendnek megfelelő módon, úgy a szervezőknek jogában áll a rendvédelmi szervek segítségét igénybe venni és a rendbontó résztvevőt a helyszínről eltávolítani.

 

9. A rendezvény területén tilos engedély nélkül bármilyen kereskedelmi, áruforgalmi (árusítás stb), illetve promóciós (termékek, szórólapok osztogatása, kihelyezése) tevékenységet folytatni.

 

10. A szabadtéri és a beltéri vetítések teljes területén tilos a dohányzás!

 

11. A rendezvény területére kerékpárt, illetve egyéb nem gépi és gépi meghajtású járművet behozni tilos.

 

12. A kijelölt menekülési útvonalakat szabadon kell hagyni!

 

13. A rendezvény vetítései alatt szigorúan tilos a kép- és/vagy hangrögzítő eszközök használata (fényképezőgép, kamera, telefon, diktafon stb.) A mozitermekben a filmek képének és hangjának bárminemű rögzítése jogsértő, és büntető -, illetve polgári jogi következményeket von maga után.

 

14. A vetítések alatt a mobiltelefon használata tilos! A tiltás megszegőit a rendezvény munkatársai a vetítés azonnali elhagyására szólíthatják fel.

 

15. A vetítések helyszíneire házi- és egyéb állatot bevinni tilos. A jelen pont alól kivételt képez a speciális segítő kutya.

 

16. A rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében a szervezők fenntartják a jogot arra, hogy a rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozzák. Így különösen tilos a rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, kést, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkor hatályos jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni. Továbbá tilos azon tárgyakat bevinni a rendezvény helyszíneire, amelyek a többi látogatóban félelmet, riadalmat kelthetnek, vagy amelyek a többi látogató szórakozását más okból zavarhatja, korlátozhatja.

 

17. A rendezvény területére bevitt, illetve ott elveszett, elhagyott értéktárgyakért nem vállalunk felelősséget. A látogatót egy másik látogató magatartása vagy tevékenysége miatt ért bármilyen kárért vagy sérelemért a rendezvény rendezőit felelősség nem terheli.

 

18. A Házirendben és a Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány egyéb közzétett szabályzataiban nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

19. A rendezvényre történő belépéssel a rendezvény látogatói elfogadják, hogy a rendezvény és annak közvetlen környezetében zajló eseményekről a Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány alkalmazottjai vagy az általa megbízott harmadik személyek kép-, és hangfelvételeket készíthetnek. A rendezvényen történő részvétel során készített fényképekkel összefüggésben semmilyen követeléssel nem léphetnek fel a rendezvény látogatói a rendezőkkel, a felvétel készítőivel vagy annak jogos felhasználóival szemben.

 

20. A látogatók a rendezvényre történő belepéssel ráutaló magatartással – büntetőjogi felelősségük tudatában - nyilatkoznak, hogy az elmúlt 14 (tizennégy) napban nem jártak az új koronavírus fertőzéssel érintett területen, nem érintkeztek valószínűsített vagy megerősített új koronavírussal fertőzött személlyel; nincs olyan légúti fertőző betegségre utaló tünetük (pl. láz, köhögés, akut légzési nehézség stb.), amely miatt más személyek egészségét veszélyeztetnék, és közösségben ne tartózkodhatnának.

 

21. A rendezvény szervezői fenntartják a jogot, hogy a hatályos járványügyi előírásoknak megfelelően járjanak el a látogatók rendezvényre történő beléptetésekor és a látogatók nézőtérre történő leültetésekor. A rendezők kötelezővé tehetik a rendezvényen történő részvétel ideje alatt a  maszk viselését.  

 

 

22. Azokat a látogatókat, illetve résztvevőket, akik az ajánlott és a hatályos járványügyi szabályokat nem vagy nem megfelelően tartják be, a rendezők távozásra szólíthatják fel.

 

23. A házirend be nem tartása a rendezvényről való kizárást vonja maga után.

 

 

Kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánunk!

Veszprém, 2021. 06. 21.